Perlit Genleştirme Tesisleri

İçeriğinde %2-6 arası su bulunduran ve kristal bir yapıya sahip perlitin 750-1000 °C ısıya maruz bıkalıp içindeki su buharlaştırılarak hacminin ortalama 15 kat arttırılma işlemine perlit genleştirme denir.Ham perlit döner tip kurutma fırını yardımı ile ön kurutma işlemine tabi tutulur.Doğalgaz yakma ve ısı kontrol sistemi ile yakılan perlit siklonlar va fanlar sayesinde emilerek depolanır.Depolanan genleşmiş perlit silo tip loadcell ve indikatörlü paketleme makinamız ile paketlenir.Paketlenen çuvalın ağzının dikilmesi ile peroses sona erer.

Content Image

Content Image