Havalı Bant

Bu sistemde az enerjiyle fazla miktarda hammadde veya ürünün taşınabilmektedir.
Konveyör sistemlerinde enerji maliyeti en düşük ve bakım masrafları en düşük nakil sistemidir

ARC Makina